HYPOSYNTES®

HYPOSYNTES® hjälper dig sluta fred med dig själv. Alla de jobbiga tankar och känslor som hindrar dig från att leva fullt ut. Att leva ditt liv i nuet och inte i det förflutna eller i framtiden är nyckel till en avslappnad och harmonisk tillvaro.


Det fantastiska med hyposyntes® är att man kan släppa den intellektuella och logiska delen och hitta svaren i det undermedvetna. Med hjälp av  hyposyntes® hittar vi närvaron och lusten till att vara jag i nuet.

Hyposyntes® är en kraftfull, effektiv och snabb terapi som bygger på djupgående, väl beprövade, coachande och terapeutiska kombinationer och inslag som exempelvis hypnos, sedonametoden och Mindfulness/Soulfulness. Klienten upplever att stress, oro, ångest, känslor av oduglighet, rädslor samt andra upplevda problem i såväl det yttre och som inre, upphör att existera under och efter sessionerna.

Hyposyntes® ger en direkt upplevelse av vår storhet, vårt sanna högsta jag - vår själ, vilket skapar en kärleksfull, medveten närvaro i livet och som medvetet skalar av yttre störningar och på djupet får oss i kontakt med varandet. Vi lär oss att i varje handling och ord "se med medkänslans blick" vilket skapar harmoni i såväl oss själva som andra.


Soulfulness/Mindfulness Soulfulness: är medveten närvaro på djupet, i själen, det innebär att du får uppleva vad det riktiga, sanna jaget är, en närvaro som medvetet skalar av yttre störningar och fokuserar på djupet i varandet.

Sedona: Hjärnan är en kopplingscentral. Signaler kommer in genom våra sinnen. Därefter bearbetas informationen genom alla våra filter såsom tankar, känslor, uppfostran, trauma för att sen skicka signaler tillbaka till kroppen. Beroende på vilket filter som aktiveras i hjärnan blir signalerna därefter antingen negativa eller positiva.

Våra kroppar söker balans. Men vårt minne av traumat eller obalansen gör att långvarig läkning blir svår. Genom att släppa taget om minnet, eller egentligen den känslomässiga laddningen i minnet tillåter man kroppens egen läkningsprocess att få flöda fritt. Det räcker inte i långa loppet med att tänka positivt om det undermedvetna lider. Det är som att lägga ett tunt plåster på ett öppet sår. Läkningen behöver komma ur djupet och det är då det blir hållbart i längden.

Session med hyposyntes® Du får börja med att välja att sitta upp eller ligga ner. Det viktiga är att det känns bekvämt och skönt för dig. Vi börjar sedan med det berörande samtalet. Vi andas tillsammans för hjälpa dig att hitta dig själv i kroppen. Sedan vägleder jag dig genom de olika djupgående metoderna som beskrivs ovan. Jag väljer på vilket sätt jag ska hjälpa dig efter det samtal vi började med. Jag leder dig kärleksfullt genom processen. Sedan avslutar vi med ett kortare samtal. Jag återkopplar efter ca 14 dagar. Hör hur det har gått och om du behöver fler sessioner av hyposyntes®.

Vissa människor släpper ett trauma på en session andra kan behöva 4-5 sessioner. Men du behöver veta att denna terapiform är kraftfull och snabb.

ANDNING-BERÖRANDE SAMTAL

Andning: Ande tag, vi här helt beroende av vår andning. Vi behöver fylla våra kroppar med syre och liv. Därför är andning ett viktigt verktyg till att släppa taget om smärta och stress. Och det är lika viktigt verktyg till att fylla våra kroppar med liv och ande. Andning är ett medel till att frigöra sig från stress och bli uppfylld med livsenergi.

Berörande samtal: Jag kommer vägleda dig med trygg och kärleksfull hand i i det som är det svåra för dig. Jag hjälper dig att öppna upp för det djupa och intima hos dig. Jag kommer lyssna in dig så att sessionen följer ditt tempo och ditt flöde till läkning.


SEXIBILITY

 SEXIBILITY ger dig verktyg till att leva i en lustfylld intim relation i glädje och närvaro. 


Sexibility:
Betyder närvaro i nuet i hjärtat i sanningen. Vi längtar efter att bli sedda och vi längtar efter att se. Samtidigt är det något vi är rädda för, sårbarhet är både vackert och kraftfullt. Att vara intim med varandra kan vara en helt ny dimension i relationen. Ni får möta varandra i ett tryggt rum hos mig. Det som vill upp till ytan får komma och det som vill växa fram får börja gro. Vi utgår från era förutsättningar och där ni är i er process. 

Session med sexibility: Vad vi gör beror på vad ni önskar få  stöd med. Allt är i första hand upplevelsebaserat och i många övningar använder vi oss av andning, ljud och rörelse för att ni ska kunna släppa på hämningar och blockeringar. Vi använder oss av beröring, massage och olika övningar där alla sinnena får vara med. Vi använder ofta övningar inspirerade från Tantrisk och Taoistisk sexualitet. Enkla övningar som steg för steg gör att du får bättre kroppskännedom, hela (läka) din skuld och skam, öka din förmåga att bli mer närvarande, tillåta dig att njuta, öppna ditt hjärta och våga vara nära dig själv tillsammans med din partner.

En del av tiden går också till samtal där ni får dela era upplevelser och det är självklart tystnadsplikt som råder. Det är inte frågan om terapi där man medvetet går tillbaka till traumatiska upplevelser. Men när man stannar upp och är i nuet kommer känslor ofta upp, som då accepteras, bejakas, omfamnas och på så sätt helas. Våra verktyg är våra sinnen, de vägleder oss tillbaka till det lustfyllda, djupa och vackra.


  • VARJE SESSION TAR CA 1,5 TIMME
  • KOSTNAD: 1500KR/SESSION - FÖR PAR 2500KR/SESSION
  • HEMKÖRNING-JAG KOMMER HEM TILL DIG/ER ( körersättning vid längre sträckor jag utgår från Helsingborg)